בית הרופאים - ירושלים

ירושלים
טלפון:
02-5854347
טלפון:
02-5853995