בית הכרם - ירושלים

הארזים 2, ירושלים
טלפון:
02-6547555