אבו קריאנת ב`

0/, יבנאלורינאת (שבט)
טלפון:
050-5834782
טלפון:
050-5834790