ד``ר ליפשיץ/ד``ר אביב/ד``ר קמנצקי - לוד

האדמור האמצעי 1, לוד
טלפון:
08-9234744
טלפון:
08-9257955