עמק הירדן - מרפאה איזורית

טלפון:
04-6655300
טלפון:
04-6655301