שטראוס-מרכז מקצועי לילדים - ירושלים

בני ברית 22, ירושלים
טלפון:
02-6706666
טלפון:
02-6706611