עיניים-שערי העיר - ירושלים

יפו 216, ירושלים
טלפון:
02-5003233