המעיין - נצרת

720, נצרת
טלפון:
04-6458666
טלפון:
04-6458641