כפר חסידים

כפר חסידים א'
טלפון:
04-9846506
טלפון:
04-9846184