המרפאה לבריאות הנפש ע"ש בריל

הצבי 9, רמת חן, תל אביב-יפו