המרפאה לבריאות הנפש ע"ש בריל

הצבי 9 רמת חן, תל אביב-יפו