רב שפע - ירושלים

שמגר 16, ירושלים
טלפון:
02-5011333