קרית מוצקין הרמן

מודיעין 4, קרית מוצקין
טלפון:
04-8781222