עומר-מרכז מקצועי - עפולה

שיינבויים, עפולה
טלפון:
04-6525611