המרפאה האוסטרית - ירושלים

קנטאר חדיר 2, ירושלים
טלפון:
02-6273246