קרית ראשון-רופאים עצמאיים - ראשון לציון

החלמונית 24

החלמונית 24, ראשון לציון
טלפון:
03-9623073
טלפון:
03-9622806
פקס:
053-9956195