דימונה ב`

1, דימונה
טלפון:
08-6358011
טלפון:
08-6358011