בית ומנוחה - בית שמש

שפת אמת 4, בית שמש
טלפון:
02-9910512
טלפון:
02-9910513