נווה נוי - באר שבע

שיטה 42, באר שבע
טלפון:
08-6269222