רמת עמידר - רמת גן

אצל 32, רמת גן
טלפון:
03-6713600