רמת פולג-רופאים עצמאיים - נתניה

שזר זלמן 10, נתניה
טלפון:
09-8635400