עיסוויה א - ירושלים

דרך עיסוויה 1, ירושלים
טלפון:
02-5327304
טלפון:
02-5327305