רמות אשכול-קרדיולוגיה - ירושלים

פארן 12, ירושלים
טלפון:
02-5889533
טלפון:
02-5889535