רוקח-מרכז למניעת מחלות ריאה - ירושלים

שרי ישראל 5, ירושלים
טלפון:
02-5017555