רמות אשכול-רנטגן - ירושלים

פארן 12, ירושלים
טלפון:
02-5889591