קרית מלאכי - מרכז מקצועי

המג 14, קרית מלאכי
טלפון:
08-8589200