ביקור חולים-מרכז בריאות האישה - ירושלים

שטראוס 5, ירושלים
טלפון:
02-6464418
טלפון:
02-6464419