רמות-רופאים עצמאיים - באר שבע

גרשום שלום 23, באר שבע
טלפון:
08-6246222