כירורגיה אשפוז יום-מרכז מקצועי - ירושלים

שיח` ג`ראח, ירושלים
טלפון:
02-5893704
טלפון:
02-5893844