כפר מנחם

כפר מנחם
טלפון:
08-8508400
טלפון:
08-8508401