מרכז לבריאות המשפחה - רהט א`

רהט
טלפון:
08-6404800