מרפאה של ד"ר פוקס אהובה

שלום עליכם 9, קרית אתא
טלפון:
04-8454704