שיכון ה - בני ברק

הרב גוטמכר 7, בני ברק
טלפון:
03-6155400