כפר סג`ור

סאג`ור
טלפון:
04-9988873
טלפון:
04-9053839