מינהלת תל-אביב

דב הוז 1, תל אביב-יפו
טלפון:
03-5202948