שיח ג`ראח ב - ירושלים

שיח` ג`ראח, ירושלים
טלפון:
02-5893742
טלפון:
02-5893788