ואדי צלמון - סלמה

סלמה
טלפון:
04-6784576
טלפון:
04-6782939