קרית מוצקין הרב קוק

הרב קוק 104, קרית מוצקין
טלפון:
04-8783400