עין המפרץ

ד.נ. אשרת
טלפון:
04-9852222
טלפון:
04-9852247