מרפאת יציב 7שכ' קרית חיים קרית חיים

יציב 7שכ' קרית חיים, קרית חיים
טלפון:
04-8418333