הנהלת מחוז דרום

קניון נגב, באר שבע
טלפון:
08-6292929
טלפון:
08-6292929