קרית שפרינצק

כרמיה 10, חיפה
טלפון:
04-8591400
טלפון:
04-8591404