שיח ג`ראח א - ירושלים

שיח` ג`ראח, ירושלים
טלפון:
02-5893720
טלפון:
02-5893805