שערי צדק-פוריות - ירושלים

שמואל בייט, ירושלים
טלפון:
02-5676840