תלפיות מזרח - ירושלים

עולי הגרדום 39, ירושלים
טלפון:
02-5652777