מגדים

ד.נ. חוף הכרמל
טלפון:
04-8574882
טלפון:
04-8580922