מרכז בריאות צוחר

טלפון:
08-9118222
טלפון:
08-9118200