דר` בורינסקי פיטר-נווה שאנן - חיפה

התיכון 19, חיפה
טלפון:
04-8364440
טלפון:
04-8347505