בית חנינא - ירושלים

דרך בית חנינא
טלפון:
02-5859908
טלפון:
02-5859923