בן גוריון-מרפאת סטודנטים - באר שבע

באר שבע
טלפון:
08-6283777